Drukwerk

Alle drukpersen lijken op elkaar, het verschil wordt
gemaakt door de drukker die ze bedient !

Conventioneel
Bij Drukkerij Zwinderman kunt u voor diverse soorten drukwerk terecht. In de loop der jaren hebben wij ons machinepark uitgebreid met verschillende persformaten,met elk hun verschillende mogelijkheden in kleurgebruik en oplagegrootte. Dit maakt dat wij heel flexibel in kunnen spelen op uw wensen.

Digitaal
Met een aantal digitale printers voor zowel zwart/wit als kleur hebben wij nu onder één dak een productielijn die van digitaal naar conventioneel in verschillende formaten een zeer flexibel aanbod garandeert. Zo kunnen wij voor u het optimale moment bepalen om digitaal of conventioneel te gaan drukken. Afhankelijk van uw doelstelling! Dat kan betrekking hebben op snelheid, oplage, flexibiliteit (bijv. gepersonaliseerd drukwerk) of budget. Ook hier speelt onze expertise en eerlijk advies een belangrijke rol om tot het beste eindproduct te komen.